Proč mít správný poměr Omega 6 : Omega 3 ?

7. 7. 2024

Lidské buňky byly naprogramované na poměr Omega 6 : Omega 3 v poměru 1:1. Moderní, vysoce zprocesovaná a průmyslově zpracovaná strava (produkty hospodářských zvířat chovaných v zajetí, jež jsou krmené nezdravými krmnými směsi), obrovské navýšení konzumace Omega 6 v současnosti způsobuje velmi špatný poměr Omega 6 : Omega 3. PRŮMĚRNÝ ČECH NEBO SLOVÁK MÁ PROTO POMĚR 15:1, OPROTI 5:1 V MINULOSTI! Poměr od 5:1 a vyšší pak způsobuje narušení a špatnou funkci buněčných membrán, které nejsou schopny dostatečně chránit prostředí uvnitř buňky. To vede k produkci destrukčních enzymů (MMP), které uvolňují látky způsobující chronický zánět. V dlouhodobém horizontu může být takový proces příčinou celé řady symptomů, které označujeme jako “civilizační nemoci.”

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje správný poměr Omega 6 : Omega 3 do 4:1 a pro získání tohoto poměru užívání vhodných doplňků stravy s Omega 3. Vědci se však shodují, že klíčem ke zdravému fungování buněk je správný poměr 3:1 a nižší.

Fakta o buněčné membráně:


Lidský organismus je složen z cca 50 bilionu buněk. Každá buňka je chráněna buněčnou (cytoplazmatickou) membránou, která je tvořena dvojitou vrstvou fosfolipidů (mastnými kyselinami a proteiny). Pokud buněčná membrána nemá správný poměr (3:1 a nižší) esenciálních Omega 6 : Omega 3, tak je narušena správná funkce buňky. 

Poměr Omega 6 : Omega 3 (3:1 a vyšší) má za následek: 

a) zhoršenou propustnost buněčné membrány, nižší vstřebatelnost živin (kyslík, glukóza, vitamíny, minerály atd.) 
b) nedostatečnou látkovou výměnu, detoxikaci 
c) prozánětlivé prostředí v buňkách 
d) oslabení imunity

Jedna z hlavních příčin vzniku chronických zánětů a následně degenerativních nemocí je špatný poměr esenciálních Omega 6 : Omega 3. Obě esenciální kyseliny jsou nezbytné pro správné fungování organismu, musíme je však přijímat ve stravě, protože si je tělo neumí vyrobit a je nutné, aby byly v těle zastoupeny v optimální hladině = ROVNOVÁZE.

Omega 6 jsou PROzánětlivé
a Omega3 PROTIzánětlivé.

Omega 6 jsou důležité pro akutní zánětlivou reakci, která přispívá k hojení ran a zastavuje krvácení, což je nezbytná funkce pro ochranu organismu. Na druhou stranu působí protromboticky a mohou způsobit trombózu (ucpávání cév), nepříznivě ovlivnit krevní tlak a vést k zánětlivým a bolestivým procesům v těle. Je důležité, aby hladina Omega 6 byla vyvážena dostatečným množstvím Omega 3.

Omega 3 působí protizánětlivě a mají za úkol mimo jiné chránit organismus před tvorbou chronického zánětu. Ten vzniká špatným poměrem Omega 6 : Omega 3 – vyšším jak 3:1, který nás převáží do stavu, ve kterém vznikají záněty.

Záněty vyvolávají nepříznivé reakce v těle, ale samy o sobě ještě nepůsobí závažnou škodu. Závažnější problémy vznikají při špatném poměru Omega 6 : Omega 3 nad 5:1. Ten totiž již vede k ničení nitrobuněčných struktur – lyzozomů. To má pak přímý vliv na vypuštění destrukčních enzymů MMP (matrix metaloproteináza). Pokud jsou v buňkách uvolňovány tyto destrukční enzymy, potom začíná v těle bujet chronický zánět, který vede postupně k destrukci tkání v kostech, chrupavkách nebo mozkových buňkách. Tento proces destrukce vede k poškození integrity buněk. Pomalé uvolnění MMP způsobuje jevy, které obvykle přisuzujeme stárnutí, ale není tomu tak! MMP totiž ničí naše tkáně a mezibuněčný matrix. Tento matrix je jako síť, která udržuje buňky na správných místech (strukturální integrita), jinak by se naše tělo rozpadlo! (Jedná se např. o kolagen, elastin, a další látky, které dávají formu a soudržnost tkáním a pomáhají buňkám komunikovat a spolupracovat).

Toto vede k celé řadě zdravotních problémů a nemocí, jako jsou například:

1) postižení kostí (osteoporóza)
2) postižení chrupavek a kloubů (artróza, artritida)
3) postižení cév (vysoký tlak, ateroskleróza – kornatění tepen, křečové žíly, hemeroidy)
4) postižení mozku (neurodegenerativní nemoci: Alzheimer, ADHD)
5) postižení dalších tkání (nádorové buňky, metastáze)
6) urychlení stárnutí

Když tedy víme, co tento proces destrukce buněk a tkání způsobuje a jaké zdravotní problémy se s ním pojí a jak urychluje stárnutí, co tedy můžeme dělat?

Praktický návrh, který pro vás máme, je zjistit, jaký je váš poměr mezi Omega 6 : Omega 3. Je to velmi jednoduché díky testu pro domácí užití tzv. BalanceTest, analýzou pár kapek krve. Pokud máte špatné výsledky testu, tak užívání Omega 3 s polyfenoly je způsob, jakým lze docílit správného poměru Omega 6 : Omega 3 do 3:1. Tohoto lze dosáhnout díky pravidelnému užívání do 120 dnů (opět změřeno testem). Tím se zastaví tvorba MMP a obnoví buněčná membrána se všemi ostatními benefity.

Proč POLYFENOLY? 

Dle tvrzení vědců je nezbytné, aby Omega 3 byly VŽDY konzumovány s POLYFENOLY. Polyfenoly poskytují dostatečnou ochranu krevních lipidů před oxidací a tím zaručují vysokou vstřebatelnost Omega 3 v buňkách. 

Omega 3, které jsou konzumovány společně s polyfenoly jsou až 10x účinnější než ostatní výrobky na trhu, které zajišťují ochranu před oxidací jiným způsobem.

Jak je to možné?

Průmysl, který vyrábí potravinové doplňky s Omega 3 chrání tyto mastné kyseliny umělým přidáním Vitamínu E, jakožto konzervantu. Bylo však prokázáno, že Vitamín E nezabraňuje dostatečně při vstřebávání oxidaci Omega 3 mastných kyselin, ale může se stát za určitých okolností pro-oxidantem, čímž se tyto doplňky stávají nefunkčními nebo dokonce můžou organismu škodit! Proto doporučujeme, aby si každý konzument potravinových doplňků Omega 3 ověřil jejich účinnost Balance Testem poměru Omega 6 : Omega 3. Pokud test prokáže nedostatek Omega 3 mastných kyselin v buněčných membránách, je na zvážení každého, zda má smysl takový nefunkční doplněk stravy konzumovat.

V přírodě Omega 3 (EPA a DHA) a lipofilní polyfenoly VŽDY pracují společně. Nenajdete EPA a DHA samy o sobě, jsou příliš křehké a nestabilní a rychle degradují. V potravinovém řetězci mořské řasy produkují Omega 3 (EPA a DHA) společně s polyfenoly. Příroda si vybrala polyfenol rozpustný v tucích, který chrání Omega 3 produkované mořskými řasami tak dobře, že jej najdeme i v tučných rybách. Polyfenol se Omega 3 drží tak efektivně, že s nimi putuje přes mořské korýše, malé ryby, velké ryby a mořské savce. Pokud konzumujeme tučné ryby (nechované v zajetí a krmené obilným šrotem), tak se Omega 3 dostanou chráněné díky polyfenolům až k nám jakožto vrcholnému predátoru a stanou se součástí buněčných membrán. Polyfenoly rozpuštěné v tucích působí v tělu také. Pokud se dostanou do našich tkání, začnou působit v těchto místech silně protizánětlivým způsobem a doplňují tak účinky Omega 3.

Průmysl, který vyrábí rybí oleje dělá zásadní chybu – ODSTRAŇUJE POLYFENOLY rafinací a potom Omega 3 stabilizuje nevhodným a neúčinným způsobem přidáváním Vitamínu E jako neúčinného konzervantu, nebo rybí olej zanechává bez ochrany a nestabilní. Proces oxidace a znehodnocení pak probíhá přímo v lahvičce, v kapsli nebo i v těle při styku s volnými radikály. To je důvod, proč takové tobolky s rybím olejem NEFUNGUJÍ.

Pokud bychom si měli vzít ponaučení z minulosti, tak vidíme, že lidé v dřívějších dobách netrpěli nepřenosnými (civilizačními) chorobami zdaleka tak jako dnes. Je alarmující, že ve Viktoriánském období (Británie 19. stol.) byl výskyt kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a cukrovky 10x menší než v současnosti. Z toho plyne, že pokud používáte správnou kombinaci živin, můžete získat obrovskou míru ochrany.

Chcete-li získat lepší zdraví a ochranu před civilizačními chorobami, jezte tučné ryby z kvalitního zdroje ideálně z výlovu volně žijících ryb 3x týdně nebo konzumujte Omega 3 s polyfenoly.

  • Velký přínos v oblasti výzkumu Omega 3 mastných kyselin a jejich vlivu na zdraví, přinesla Dr. Artemise P. Simopoulose, vědkyně která vedla jeden z nejinovativnějších výzkumů ohledně významu esenciálních mastných kyselin například pod Americkým Národním institutem pro zdraví.
Dr. Artemise P. Simopoulose
  • Dále Dr. Paul Clayton Ph.D., klinický vědec, který se zabývá výzkumem příčiny vzniku civilizačních nemocí a jejich řešení. S výsledky výzkumů seznamuje širokou veřejnost formou přednášek nebo knižně např. knihou „Out of the Fire“ pro odbornou veřejnost (v anglickém jazyce) nebo publikace „Ať je vaše jídlo vašim lékem“ – pro laickou veřejnost (v českém jazyce).
Dr. Paul Clayton Ph.D
 

Akce a novinky

1. 7. 2024

Nová lekce SM Systému v pondělí v 19:15 pod vedením Petra V.

Pro velký úspěch kurzů SM Systému jsme pro Vás připravili lekce SM Systému. Cvičení je vhodné pro ženy, muže, děti nad 15 let, seniory, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. SM systém se doporučuje osobám trpícím bolestí zad, a také všem, kteří chtějí poruchám páteře předejít.

19. 6. 2024

Otevírací doba ve státní svátky 5. a 6. července

Ve státní svátek 5. července bude AFIT centrum otevřené od 14:00 do 21:30 a 6.července od 8:00 do 20:00 . Sálové lekce proběhnou dle on-line rozpisu cvičení.

19. 6. 2024

Změny v rozpisu skupinových lekcí v červenci 2024 v sále 1 a 4

Lekce Jumpingu se stěhují do sálu 1 a připravujeme zcela nové lekce do sálu 4. Rozvrh na měsíc červenec naleznete zde.

18. 6. 2024

Nová lekce HIIT CORE v úterý v 17:15 pod vedením Verči L.

Od 2. července vám představíme novou lekci HIIT CORE v úterý v 17:15 pod vedením Verči L.